Política de Privacitat

MOBLES GÜELL, SA, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

Aquestes dades seran tractades en un fitxer degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb allò establert en la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessàries perquè l’equip de MOBLES GÜELL, SA pogués:

  1. Respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari;
  2. Proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del lloc web;
  3. Realitzar totes aquelles activitats pròpies de MOBLES GÜELL, SA, per la present ressenyades,

MOBLES GÜELL, SA informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades són de necessari complementació.

En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, especialment, mitjançant la indicació, facilitació, o introducció d’aquestes dades, i de conformitat amb allò establert en l’article 6 de la LOPD, l’usuari atorga consentiment inequívoc a MOBLES GÜELL, SA perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment, així com perquè realitzi les següents activitats i/o accions, tret que indiqui el contrari, o a resultes d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

  • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial MOBLES GÜELL, SA.
  • L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de MOBLES GÜELL, SA, iguals o similars als quals van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per MOBLES GÜELL, SA -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de MOBLES GÜELL, SA amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no anés subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació contractual i/o comercial.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de MOBLES GÜELL, SA segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.

Així mateix, MOBLES GÜELL, SA es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l’establert en el Reglament de Mesures (RD 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament de correu electrònic a info@mobles-guell.com mitjançant carta a Carretera del Vendrell, nº 1 (CP.43718) Mas Llorenç (Baix Penedès).

btt

Aquest estiu, 2x1 en cadires!

Que pot ser millor que seure en una cadira? Seure en companyia.

Aprofiteu el 2x1 en aquesta cadira de la marca Andreu World.

He llegit, comprenc i accepto la Política de Privacitat.

*Promoció individual no acumulable – Promoció Vàlida des del 09/07/2018 fins al 10/09/2018 – Promoció Aplicable només ensenyant el cupó regal (imprès o en smartphone)